Allt om geten

Getter

Geten eller tamgeten är ett däggdjur. Bock kallas handjuret, även getabock, honan benämns get och avkomman killing.

En getabock kan som fullvuxen bli runt 100–170 cm lång. De kan väga upp till ca 115 kg. Honorna är mindre och väger därmed betydligt mindre än bocken. Getter har horn, både bock och get. Hornen är ofta är något bakåtböjda. De har raggiga pälsar som kan variera i grått, svart, vitt och brunt. Både honan och hanen har hakskägg även om honans är mindre.

 

Geten i människans historia
Geten är en av människans tidigaste husdjur. Domesticeringen av tamgeten bedöms ha skett för
10 000 år sedan i Zagros-bergen i Iran. Man höll dem på hedar eller andra grönskande platser och de betade på bergen.

 

Geten – ett nyttodjur
Geten kommer till nytta för människan i egenskap av tamboskap. Geten kan mjölkas omkring 10 månader per år. Pälsfibrer kan tillvaratas. Det slaktade djuret kan styckas och ätas. Skinnet kan också komma till användning. Getter anses vara enkla och billiga att hålla och har många användningsområden.

Det är vanligt att getter föds upp för mjölkproduktion. Då getmjölken är naturligt homogeniserad separerar inte grädden naturligt som i komjölk. Därför kan man dricka mjölken färsk, direkt efter mjölkningen. Pastörisering rekommenderas även om mjölken hålls ren för att reducera förekomsten av naturligt förekommande bakterier. Det är måhända framförallt getost man tänker på som en produkt av getmjölk, fast de finns getbönder som gör smör och glass gjort på getmjölk.
Getmjölk kan med fördel användas som substitut för komjölk i dieten för komjölksallergikerGetter 2

 

Gethållning i Sverige
I Sverige är man skyldig att minst inrätta sig efter djurskyddsbestämmelserna för det fall men vill hålla sig med getter. Djurskyddsbestämmelserna anger en lägsta kvalitetsnivå på djurhållningen. De beskriver vad man minst måste göra för att djuren ska må bra. Djuren ska också kunna bete sig på ett naturligt sätt för sin art.

 

Miljö i stall för getter
De stall eller andra utrymmen där man förvarar sina getter ska hållas rena. De ska ge djuren skydd och de ska vara rymliga så att alla djur som vistas där dels kan röra sig fritt och alla ska samtidigt kunna ligga ner.

Under sommaren ska getterna vistas utomhus, för bete under en sammanhängande period. Den perioden ska infalla under tiden 1 maj till 15 oktober.

 

Transport av getter
I Sverige föreligger rigorösa bestämmelser då det gäller transport av djuren. Speciella regler gäller för transport av dräktiga djur, även för sjuka djur finns särskilda bestämmelser. 

Taggar: , , , , , , , ,